Fascinasjon er en instinktiv form for kontakt, og vi har alle denne egenskapen i en eller annen form. Men over tid kan folk miste sin medfødte evne til å være fascinerende, ved å komme bort ifra den personen vi egentlig er – gjennom å tilpasse seg andres standarder og meninger. For å beskytte oss fra og unngå kritikk, skjule sitt egentlige selv for å tilfredsstille andres oppfatninger. Gründeren som forsøker å drive virksomheten som alle andre, eller som er forventet av henne. Eller den pene personen som forsøker å I et presset miljø, kan det være enklere å holde seg i bakgrunnen, det er tryggere ikke å bli lagt merke til og føle seg uverdig.

Å skjule seg fungerer for en tid, men det slår som oftest tilbake. Du vil aldri bli den mest suksessrike utgaven av deg selv, hvis du tillater å la andre påvirke deg til ikke å skille deg ut. Å skille seg ut og bli lagt merke til, kan være skremmende…

I dag er det stor konkurranse i markedet, og skal du lykkes er det nødvendig å være synlig, i dag lykkes du ved å bli husket og være synlig.

Hvorfor bryr vi oss så mye om hva andre synes om oss?

Dine mest fascinerende egenskaper er dine mest verdifulle trekk. Dessverre må disse egenskapene vike for behovet for å gli inn i samfunnet, eller unngå kritikk.

(Notis: Hvordan produktet ditt kan hjelpe henne å bli mer fascinerende – å ha mer interessante samtaler eller mer emosjonelle samtaler med barna. Er du redd for å være fascinerende?)

På arbeidsplassen handler din suksess om å forstå hvilke inntrykk du skaper i forhold til dine kollegaer. Det handler om hvordan verden ser deg, og hva ditt publikum virkelig verdsetter, slik at du kan kommunisere med dem på en slik måte at de ønsker å bygge relasjoner til deg.

Det finnes 8 forskjellige typer av kommunikasjon, som hver for seg stimulerer en spesifikk type av fascinasjonsrespons i kunden eller din kollega. Tenk på disse 8 stimuliene som et sett av verktøy, hver enkelt skaper forskjellige resultater. Når du responderer på et produkt eller tjeneste

Folk ønsker å vite hva som gjør dem interessante for andre. Din personlighet kan hjelpe deg å få en fordel i kommunikasjonen.

Det finnes 8 forskjellige måter å kommunisere på som gir suksess, 8 måter å skape verdi på, og åtte måter å få et gjennombrudd på og vinne. Hver kommunikasjonsstil har sin egen måte å skille seg ut på, hver av dem fascinerer på sitt eget vis, og har sitt eget sett av mønster.

Din personlighet har et spesifikt fortrinn. Når du kommuniserer i forhold til dette fortrinnet, vil du sannsynligvis skape mer verdi for andre. I noen situasjoner vil dine fortrinn gjøre deg veldig verdifull, i andre situasjoner vil du ha mindre muligheter til å lykkes, fordi du ikke er i stand til å bruke dine fortrinn på best mulig måte. Lær hvordan du kan skape mer verdi og få bedre resultater ved å forstå din kommunikasjonsstil.

Dette systemet ser på de kjennetegnene, signalene og oppførselen som du bevisst og ubevisst sender til hele verden, og de fordeler og ulemper med hver enkelt.

I et overfylt marked, så trenger du å forstå hvordan andre oppfatter deg og responderer til deg. Heller enn bare å vite om styrkene dine, så trenger du også å vite hvordan du er forskjellig fra andre. Hvordan andre oppfatter din kommunikasjon. Anvende dette i din markedsføring og branding. Total Kommunikasjon kombinerer både personlighet og markedsføring inn i ett system.

Du vil lære hvordan se deg selv gjennom kunden eller dine kollegaers øyne, slik at du mye raskere kan skape tillit i kommunikasjonen. Du vil forstå hva som gjør deg mest verdifull for andre, slik at du kan bli din beste versjon.

I et team kan en tydelig stemme drukne en som er mer stille av seg. Utadvendte personligheter kan overskygge de mer subtile. Derfor er det så viktig for organisasjonene å forstå hvordan enkeltindividet bidrar til helheten, og hvordan de kan utnytte ressursene og styrkene som finnes i den enkelte. Det er utrolig mange måter å kommunisere på og synliggjøre sin verdi, og forstå hvordan det kan gjøres, bidrar til at hver enkelt person kan gjøre en forskjell.

Forskjeller styrker et team og gjør det mangfoldig, så lenge hver person forstår og utvikler sine sterkeste sider. Ledere trenger å vite hvordan de kan utnytte teamets variasjon av fortrinn, slik at de kan hjelpe hver person utvikle sine personlige ytelsesområder.

For å kunne kommunisere best mulig, må du lære hvordan du kommuniserer. Enten du er lavmælt eller frittalende, snakker du ditt eget språk av fascinasjon.

Når jeg snakker om ”språk”, så handler det ikke om norsk eller fransk, men til alle dine verbale og ikke-verbale signaler som skaper hvordan verden seg deg og oppfatter deg. Hvis du snakker ”Inspiratorens” språk, så har du mye øyekontakt, du har et uttrykksfullt kroppsspråk og er engasjert i kommunikasjonen. Hvis du snakker ”Støttespillerens” språk, så snakker du et annet språk. Da er du mer lyttende, og ulik ”Inspiratoren” som noen ganger kan ”overkommunisere”. Istedenfor tenker du grundig gjennom ting før du sier noe, slik at du kan komme med de riktige faktaene når du først sier noe.

Når du forstå hvilke av de forskjellige kommunikasjonsstilene som er mest naturlig for deg, kan de se hvordan din kommunikasjon blir oppfattet av andre. Hvis du tar en tur til London, men har ved en feiltagelse fått et kart over Aberdeen. Det

Og hvis du har et møte med en kunde, kan det være greit å forstå deres kommunikasjonsspråk, slik at du kan kommunisere med dem på en slik måte at det skaper en positiv kontakt. Og selv om du aldri blir flytende i alle språkene, vil du lære hvordan gjenkjenne de mest essensielle punktene.

Hvis du tror du har et budskap som er verdt å lytte til, så har du et ansvar til å få ut budskapet ditt til verden. Du er budskapet – selv om du er beskjeden eller motvillig, så er det viktig at ditt budskap blir hørt. Å ha et viktig budskap betyr ingenting hvis ingen vet om det.

La din personlighet ”skinne” og lys opp verden. Oppdag de mest ekstraordinære sidene av deg selv. Du vil se det beste av hvordan verden ser deg. Hvorfor folk ansetter deg, markedsfører deg og vil bli venner med deg. Det handler ikke om å endre den du er, men å bli mer av den du er!

3 ord som forklarer hvem du er på ditt beste. Det synliggjør din høyeste verdi – hvordan du er verdifull for andre. Det er som et ”slagord” for din personlighet. Folk trener umiddelbart å forstå hva du har å tilby. Hvis du gjør det enkelt for folk å forstå hvorfor de skal jobbe med deg eller ansette deg, er det mye mer sannsynlig at de vil benytte seg av dine tjenester.

Ditt ”slagord” hjelper andre å forstå hvem du er på ditt beste, slik at du kan gjøre mer av det du gjør best! Dette hjelper deg å føle deg trygg (avlaster engstelsen) av hvordan markedsføre deg selv eller introdusere deg selv. Du kan fokusere på dine sterkeste punkt hver gang. Du vil erfare at teamets ytelse øker, det blir færre konflikter når hver enkelt forstå hvordan den enkeltes verdier blir ivaretatt.
Forbes Magazine rapporterte forskningsresultater som indikerer at 85 % av din finansielle suksess skyldes ferdigheter i ”menneskekunnskap”, din personlighet og evne til å kommunisere, forhandle og lede. Sjokkerende nok er bare 15 % som skyldes teknisk kunnskap.

Så hvordan kan du være mer fascinerende?